Podmínky užití obsahu Jazzonline.cz


Vážení návštěvníci, níže uvádíme podmínky užití obsahu Jazzonline.cz.

Informace na webu Jazzonline.cz jsou shromažďovány provozovatelem. Prezentování jakéhokoli materiálu z Jazzonline.cz kdekoli jinde na internetu nebo mimo něj je podmíněno svolením provozovatele Jazzonline.cz.

Informace zde uváděné jsou uváděné v nejlepším přesvědčení o správnosti jejich obsahu. Přesto provozovatel nenese odpovědnost za případnou nesprávnost těchto informací. Dále nenese odpovědnost za informace uvedené na www stránkách, na které je z Jazzonline.cz odkazováno.

Web Jazzonline.cz může jako naprostá většina jiných stránek využívat soubory cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou vaším počítačem z webové stránky ukládány na disku počítače. Prostřednictvím cookies si webová stránka zapamatuje některé údaje o návštěvníkovi (typ domény, IP adresa, zadané údaje, data za účelem shromažďování výsledků zobrazení reklam a další údaje), s cílem, aby byl styk s návštěvníkem při jeho příští návštěvě jednodušší.

Některé servery, které na tomto webu zobrazují reklamní formáty (například společnost Google - reklamní systém Google Adsense) v rámci reklam rovněž používají vlastní cookies, které sbírají podobné údaje (typ domény, IP adresa, data za účelem shromažďování výsledků zobrazení reklam a jiné). Provozovatel webu eKlasika nemá kontrolu nad těmito cookies. Pokud uživatel nechce z nějakého důvodu cookies používat, je možné jejich používání v nastavení webového prohlížeče deaktivovat.

Poskytnete-li na tomto webu nějaké vaše údaje, může jít o osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S takovými vašimi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem a jejich možné využití bude jen pro aktivity spojené s provozem tohoto webu a marketingové a obchodní aktivity opět pouze relevantní k Jazzonline.cz. Vaše údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, do odvolání, které je možné provést emailem (viz kontaktní údaje tohoto webu). Má-li mít k vašim údajům přístup jakýkoli jiný subjekt nežli provozovatel Jazzonline.cz, bude se to týkat pouze případů spolupráce na aktivitách spojených s provozováním pouze tohoto webu a takové údaje nebudou předávány nikam dále.